Tècniques per ajudar-los a estudiar millor

Sedentarisme i depressió
abril 15, 2021

Tècniques per ajudar-los a estudiar millor

Un dels grans contratemps que enfrontem tots en la nostra etapa de la infància i de l’adolescència és l’estudi. És cert que la importància d’aprendre és fonamental, però sent nens no raonem tant com per adonar-nos d’ella i, per tant, veure’ns obligats a haver d’estudiar matèries que poc ens interessen, mentre altres “temptacions” atreuen la nostra atenció molt més.

Hi ha molts motius a l’hora de determinar les conseqüències per les que els nostres fills no rendeixen com haurien i presenten dificultats a l’hora d’estudiar. Problemes per a concentrar-se, falta d’ímpetu i interès, distraccions, potser, un altre dels inconvenients sigui que no saben estudiar adequadament, etc. Com dèiem, l’aprenentatge és vital per nodrir el coneixement del funcionament del món i, és per això pel que, si els nostres fills presenten qualsevol d’aquests impediments, cal ajudar-los des de casa.

Voleu conèixer algunes de les tècniques més eficaces que poden facilitar la tasca de l’estudi als vostres fills? Avui, en aquesta nova entrada al nostre blog de Psicólogos Tortosa, us les expliquem.

Consells a l’hora d’estudiar

El primer que hem de tenir en ment, sempre, és que ara mateix són els nostres fills qui necessiten de la nostra ajuda per estudiar. Ells són els que han de saber, conèixer, entendre i vetllar perquè aquesta “tradició” es mantingui generació rere generació. Per tant, per molt o poc que ho féssim nosaltres en el seu moment, hem de tenir en compte que això per a ells és vital i ens toca ser el seu suport -pràctic i moral- per ensenyar-los a aprendre, de la mateixa manera que, fent-ho, aprendrem nosaltres també i enfortirem aquest vincle que sempre us recordem, cal solidificar, entre pares i fills.

A més, no només ser-hi amb ells quan toqui posar-se mans a l’obra. També, ser conscients de les tasques del dia a dia, dels deures i repassos de lliçó, però, sobretot, prestar especial atenció després, quan apareguin els resultats i haguem d’analitzar si necessiten de més ajuda o hi ha altres factors que, més enllà de l’estudi a casa, incideixen en el seu rendiment acadèmic.

  1. Deixar a punt tot el material d’estudi. És fonamental que els vostres fills tinguin al seu abast -al lloc on estudien- tot el necessari. Normalment els: “m’he oblidat de…” o “necessito això de…”, interrompen temps de concentració que suposa una excusa i distracció per a la tasca davant la que, realment, han d’estar concentrats.
  2. Dividir el temps d’estudi. No és una cosa que constatem nosaltres només, sinó que ho afirmen estudis científics. Dividir el temps que dediquem a estudiar i compensar-ho amb gaudir de moments de pausa serveix per potenciar els processos d’atenció i de rendiment de l’estudi. El temps òptim que s’ha estipulat no supera els trenta minuts seguits, ja que en aquest espai temporal és quan presentem més facilitats per assimilar informació (millor en poc temps i de forma repetida).
  3. Proposar una unitat d’estudi per a cada sessió. És a dir, en relació al punt anterior, és recomanable, a més d’estudiar per temps curts, destinar aquests temps a un tema (o unitat d’estudi) cada vegada. És molt més senzill organitzar informació relacionada entre si i anar per parts, que estudiar tot de cop sense entendre res.
  4. Mantenir-los allunyats de les distraccions. Procurar que el lloc on estudiïn no els porti a divagar, ni els dificulti la tasca. L’ambient ha de ser l’idoni, sense sorolls i evitant posar al seu abast aparells electrònics que els temptin.
  5. Esquemes i resums. Davant la idea de posar-nos a estudiar, també se’ns presenta un repte: més i més pàgines de matèria. Pot ser que, si hi ha molt material, els vostres fills s’atabalin. Ensenyeu-los a fer-se esquemes, resums i notes que els serveixin per estudiar mentre ho fan i clarificar les idees que han de comprendre. Utilitzar les seves pròpies paraules a l’hora de desenvolupar-los pot ajudar-los, a més, a assimilar molt millor els conceptes.
  6. Explicar la lliçó. El vell truc d’escola. Aquest tipus de repàs del que s’ha estudiat els dona l’oportunitat de parlar-vos i explicar-vos tot el que han après. Pares, germans, avis… Tots poden cooperar en aquesta tasca i és una tècnica molt efectiva que els permet repassar, autoavaluar-se i detectar les mancances.
  7. No deixar de practicar. Una de les formes de gravar “a foc” allò que volem, en aquest cas, aprendre, és no deixar de fer-ho. La pràctica constant en el repàs de les matèries, bé mitjançant petits qüestionaris orals o exàmens escrits que podem preparar a casa, és fonamental.

La raó principal que ha de prevaler, tant entre ells com per a vosaltres, és la importància que té l’estudi, tant per al present com per al futur de tots. Vivim en una societat globalitzada en la qual coneixement és poder, per tant, saber és un must exigit.