Cinc indicis que no hem d’ignorar per saber si patim ansietat

La Síndrome de Rett
setembre 17, 2018
Psicologia positiva: què és i com ens guia cap a la felicitat
novembre 16, 2018
Show all

Cinc indicis que no hem d’ignorar per saber si patim ansietat

Cinc indicis que no hem d’ignorar per saber si patim ansietat

L’ansietat és, segons la definició oficial, “una resposta d’anticipació involuntària de l’organisme davant d’estímuls que poden ser externs o interns, percebuts per l’individu com a amenaçadors i/o perillosos, acompanyats d’un sentiment desagradable o de símptomes somàtics de tensió. Es tracta d’un senyal d’alerta que adverteix sobre un perill imminent i permet a la persona que adopti les mesures necessàries per enfrontar-se a una amenaça.”. L’ansietat, segueix dient l’enciclopèdia, és una “sensació o un estat emocional normal davant determinades situacions i constitueix una resposta habitual a diferents situacions quotidianes estressants. Per tant, cert grau d’ansietat és fins i tot desitjable per al maneig normal de les exigències o demandes del medi ambient”. Fins aquí, ens enfrontem a la cara amable de l’ansietat i a un context que, a priori, poc tindria a veure amb la intervenció de professionals per gestionar-la. Llavors, què passa? Si seguim llegint unes línies més trobem la frase que ens interessa ressaltar: “Únicament quan sobrepassa certa intensitat -desequilibri dels sistemes de resposta normal de ansietat- o ​​es supera la capacitat adaptativa entre l’individu i el medi ambient, és quan l’ansietat es converteix en patològica, provocant un malestar significatiu, amb símptomes físics, psicològics i conductuals, la majoria de vegades, molt inespecífics”.

Ens agradaria ressaltar, d’aquesta última oració la paraula inespecífics, i és que, de vegades, ens trobem en un estat anímic estrany, amb sensacions barrejades i accions que ens porten a escollir un camí i no un altre que, de manera oculta, resulten amagar rere seu l’autèntica cara de l’ansietat; les quals però, sense un diagnòstic clar, no acaben de convèncer-nos del problema que patim. A diferència de les malalties físiques, les psicològiques no són sempre tan senzilles d’explicar, ja que en el trastorn conflueixen símptomes físics, emocionals i cognitius que poden convertir-se en veritables mals de cap, sempre remeiables quan podem donar-los una explicació.

Conèixer els primers símptomes de l’ansietat pot ser de gran ajuda per a detectar-la ràpidament i detenir el seu progrés, abans no es converteixi en aquest calvari gens desitjable. Per això, avui, des d’aquesta nova entrada al nostre blog, volem presentar-vos cinc símptomes clars que s’emmarquen en el quadre d’aquesta malaltia i que, si patiu, puguin alertar-vos per a una detecció a temps.

Símptomes de l’ansietat que solen passar desapercebuts

  1. Peus freds. Com deia la definició, l’ansietat alerta al nostre cervell d’un estat de perill, de manera que aquest, automàticament, redirigeix ​​el flux sanguini cap als òrgans més importants de l’organisme a mode de protecció. Això provoca que arribi menys sang a les extremitats.
  2. Badalls freqüents. Els badalls no són només un indicador de son o gana, també poden convertir-se en un dels primers símptomes d’ansietat. Una investigació realitzada a la Universitat de Bournemouth va revelar una connexió entre la freqüència dels badalls i l’augment de cortisol en sang, l’hormona de l’estrès.
  3. Malsons. Si patiu malsons recurrents, d’aquests que es repeteixen amb freqüència, és probable que us trobeu davant una forma d’expressió més d’ansietat. Segons un estudi realitzat per un grup de psicòlegs de la Universitat de Cardiff: “els malsons ocasionals són un intent de donar-li sentit a les experiències diürnes, però els malsons recurrents són el resultat d’emocions negatives derivades d’una profunda sensació de manca de control sobre les nostres vides i la idea que som incapaços de solucionar els problemes”.
  4. Distraccions i falta de concentració. Les dificultats a l’hora d’enfocar l’atenció poden ser degudes a un fenomen conegut, en aquest cas, com “fibroniebla”, una incapacitat per aferrar-se a la realitat i pensar amb claredat.
  5. Sabor metàl·lic a la boca. L’ansietat sol causar un gust metàl·lic a la boca, per al qual existeixen diferents explicacions. Una de les més probables és que a causa de l’alt grau d’estrès, d’una banda ens ocasionem mal sense ser conscients, com serrant les dents mentre dormim; o ens causem ferides al mossegar-nos sense voler. A més, en aquest estat els bacteris de la boca reaccionen dins d’aquesta causant que les genives sagnin. El resultat? Una boca amb gust metàl·lic.

Eliminar l’ansietat abans que ens elimini ella

Si sabem identificar en la nostra situació aquests indicis, o som conscients que podem estar patint ansietat, és important buscar ajuda com més aviat millor. Lògicament, a major detecció precoç i inici del tractament, més ràpid podrem vèncer l’ansietat i més perdurables, en el temps, seran els seus resultats.

L’ansietat segueix un patró acció-reacció que gira entorn un perillós cercle viciós. Amb el pas del temps, i davant situacions que provoquen la pràctica d’aquest mateix patró, el nostre cervell pren automatismes referent a això i memoritza les respostes, de manera que si li permetem crear vincles més forts entre ells, serà més difícil trencar aquest patró i combatre l’ansietat.

La situació actual del món en què vivim ha provocat un augment en el diagnòstic de casos d’ansietat, cada vegada més preocupants i difícils d’eradicar. Es parla ja de la “ansietat resistent”, visible en aquells pacients que no responen als tractaments establerts fins al moment, a causa majoritàriament, a la llarga espera a l’hora de buscar ajuda. Davant de qualsevol indici de patir algun d’aquests símptomes, clar presagi del que pot comportar a un quadre d’ansietat, us recomanem demanar ajuda professional i prendre cartes en l’assumpte abans no sigui massa tard. Comprendre la importància d’una detecció precoç, us portarà també a comprendre els seus mecanismes i tècniques per mantenir a ratlla l’ansietat i millorar el vostre estat de salut.